İnşaat Taahhüt Proje

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm yapıların mevcut yönetmeliklere uygun olarak yeniden yapılması veya var olan yapıların güçlendirilmesi böylelikle yapıların depreme dayanıklı modern hale getirilmesi ve yapılan yeni binalar ile şehir dokusunun restore edilmesi anlamına geliyor.

ŞİMŞEK İNŞAAT olarak projelerimizle  temelden bir güvenliğin adımlarını atıyoruz. Amacımız gökyüzüne kadar uzanan yapılar değil, güvenli yuvalar inşaa etmektir. İnşaat sektörüne çağdaş projeler yeni açılımlar gayesiyle yaratıcı çözümleri temelden ihtiyaç sahiplerine sunuyoruz.

Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile her proje başlangıcından anahtar teslimine kadar, idari, teknik şartlara uygun, malzeme kalitesinde Dünya standartlarında, proje bazında günümüz değerleriyle örtüşecek ve deprem yönetmeliği gerekliliklerini taşıyacak şekilde tasarlanarak taahhüt edilen zamanda teslim dürüst satış ilkeleri ve tüm ŞİMŞEK İNŞAAT değerleri ile birlikte kalitemizin hatlarını oluşturur.

Özellikle deprem kuşağında bulunan bölgelerde yapıların sağlam ve depreme dayanıklı olması can ve mal güvenliğinin sağlanması için önem teşkil eder. Eski yapı ve inşaat şartlarına göre yapılmış yapılar zamanla sağlamlığını yitirir. Kent içerisinde belirlenen bölgelerin yeniden yapılanması, yapıların imar planlarına, güncel yapı denetim esaslarına uygun şekilde yeniden inşa edilmesine kentsel dönüşüm denir.  Kentsel dönüşüm kapsamında uygulanan projeler belirlenen fiziksel koşulların yanı sıra dokusal uygunluk normlarına göre de yapılandırılır.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Kentsel dönüşüm kapsamında bina güçlendirme yapılması ile ilgili merak edilen detaylar;

Kentsel dönüşüm kapsamında özellikle risk teşkil ettiği düşünülen binalarda kat maliklerinden birinin riskli yapı raporu alması durumunda, kat malikleri, kat mülkiyeti kanununa göre 4/5 oranını sağlaması ile güçlendirme kararı alabilir. Binanın depreme dayanıklı hale getirilebilmesi için 4/5 oranı sağlanamıyorsa tespit davası açılarak maliklerin avantajına olan bina güçlendirme oluru mahkeme kararıyla alınabilir.

Mahkeme kararının alınması için hazırlanacak güçlendirme raporu, güçlendirme proje ve hesapları hukuki süreçte mahkemeye sunulabilir. Güçlendirme kararı alırken, binanın yeni imar durumunda varsa alan kayıplarını göz önüne alınır. Güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetine oranı %40’ı geçmemelidir.

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binaların güçlendirilmesinde kentsel dönüşümün tüm avantajları geçerlidir. Buna göre daire sahiplerine 2021 yılı için büyük şehirlerde aylık 1.150 TL kira yardımı yapılmaktaydı. Kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirme çalışmaları için her daire sahibine 80.000 TL güçlendirme kredisi verilmektedir.

Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılacak bina yenileme çalışmaları için ise maliklerin sahip oldukları hisse oranında 2/3 oran aranmaktadır. Buna karşın büyük şehirlerde İstanbul için 3.500 TL, diğer şehirler Ankara, İzmir, Antalya, Bursa için 3.000 TL kira yardımı ve 0,79 faizli 1.000.000 TL kredi olanağı sağlanmaktadır. Kredi desteği için henüz çalışmalar devam etmektedir.

Kentsel Dönüşüm İnşaat Süreci

Binanın kentsel dönüşüme girmesi ile ilgili olarak bina sakinlerinin anlaşması sürecin ilk ayağıdır. Bina içerisindeki mülk sahiplerinin, kat maliklerinin anlaşmasının ardından aşamalar çok daha hızlı yürüyecektir.

Doğru bir kentsel dönüşüm firması ile çalışmak, sürecin hızlı ve kolay bir şekilde ilerlemesini sağlayacağı gibi tüm prosedürlerin uygulanması ve denetlenmesini de kolaylaştıracaktır.

Projeler Hakkında Detaylı Bilgi İçin

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Kat Karşılığı İnşaat

Kat hizmetleri karşılığı inşaat hakkı veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kentsel dönüşümün artmasıyla yaygınlaşmıştır. Şimşek İnşaat olarak “Kat Karşılığı İnşaat” hizmeti kapsamında mevcut alanların en doğru şekilde değerlenmesini sağlıyoruz.

Kat karşılığı inşaat hakkı yaygın olarak arazi sorununun olduğu durumlarda uygulanmaktadır. 

Kat karşılığı inşaat durumunda; arsa payı karşılığı inşaat firmasına belirli bir arsa payı verir ve müşteri arsa karşılığı daire alır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yıkım işi olmayacağından inşaat daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Kat karşılığı inşaat hakkı, yapı veya arazinin imar izni olması durumunda uygulanabilir. İlgili belediyeler tüm bu izinleri kontrol edebilir. İzin olmaması durumunda belediyelere başvurarak izin alma seçeneği bulunmaktadır. Şimşek İnşaat, arsa payı veya kat hizmetleri karşılığı inşaat sözleşmesi imar izinlerini kontrol etmektedir. 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Günümüzde inşaat sektörünün gelişmesi, kentsel dönüşüm tartışmaları ve imar sorunları çözülmesi gereken birçok hukuki sorunu da beraberinde getirmektedir. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesi birçok arazi sahibinin endişelerini artırdı. İlgili kanunun uygulanması nedeniyle; müteahhitler ile arsa sahipleri arasında kat karşılığı inşaat sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Uygulamada arsa sahiplerinin sözleşmenin zayıf tarafı olduğuna dair genel bir kanı olmasına rağmen, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin omurgasını aslında arsa sahipleri oluşturmaktadır. Yargıya taşınan uyuşmazlıklar dikkate alındığında, bunun nedeninin en çok Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin detaylarının bilinmemesi kaynaklı olduğu görülmektedir. 

Tarafların, inşaat sözleşmelerinde karşılaşabilecekleri olası sorunlar ve çözüm önerileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları karşılıklı haklarının korunması açısından önemlidir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri; arsa sahibi, arsa üzerinde kendi malzeme ve tesisleriyle bir bina inşa etmesi karşılığında, hisselerinin bir kısmını ortak rıza ile müteahhide devretmeyi kabul eder.

Geçerlilik koşulu; mevzuata göre kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu müdürlüğü veya noter tarafından resmi olarak yapılması halinde geçerlidir. Aksi takdirde, sözleşme yasal bir değeri temsil etmez. Tarafların kat karşılığı inşaat sözleşmesini sadece tasdik veya yazılı sözleşme şeklinde yapmaları halinde sözleşme geçersiz olacak ve tarafları bağlamayacaktır. Bu yasal düzenlemeyi taraflar, sonrasında uyuşmazlıklar nedeniyle yargıya taşınabiliyor. Yani taraflar, sözleşme şartlarını ihlal etmekten sorumlu tutulduğu durumlarda; noterde veya tapu müdürlüğünde yapılmadığı için sözleşmenin geçersiz olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulabilir. Bu nedenle kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayacak olan arsa sahiplerinin dikkat etmesi gereken ilk husus; sözleşmenin resmi olarak noterde mi yoksa tapu müdürlüğünde mi yapıldığı olmalıdır. Çünkü; resmileştirilmeyen kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yargı önünde herhangi bir hüküm teşkil etmeyecektir.

Projeler Hakkında Detaylı Bilgi İçin

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Taahhüt Projeleri

Proje veya ekip ne olursa olsun, beklentilerin ana hatlarını belirlemek önemlidir. Bu özellikle inşaat projeleri için geçerlidir.

İnşaat projeleri genellikle işin bazı yönlerini tamamlamak için dışarıdan uzmanlar gerektirir ve inşaat sözleşmeleri, işe aldıkları müteahhitler arasındaki boşluğu doldurur, böylece herkes neyin gerekli olduğunu bilir.

Bilinmesi gereken terimlerden biri de bu noktada Taahhüt Projeleri olacaktır.

Taahhüt Sözleşmeleri

İnşaat taahhüt sözleşmesi ya da taahhüt projeleri, arsa sahibinin yapacağı inşaatın maliyetini karşılaması yoluyla müteahhitle yapılan sözleşme türüdür. Bu sözleşme ile arsa sahibi müteahhite bedelini ödeyerek arsası üzerinde inşaat yaptırabilir. Müteahhit tarafına düşen ise üzerinde anlaşılan projeyi eksiksiz uygulamak oluyor.

İnşaat taahhüt hizmetlerinin temelde al-yap-sat sistemi olduğunu söylemek mümkün. İnşaat taahhüt projeleri kapsamında ise arsa alıp satmak, bu arsalara yapı inşa etmek, daire satın almak ve satmak, inşaatların tamamlanması ve satılması, tüzel ve gerçek kişilerle karşılıklı sözleşmelerin yapılması, kat karşılığı binaların inşası, yapımı ve teslimi, inşaat projeleri, restorasyon çalışmaları ve gayrimenkul satışı yapma gibi işlemler sayılabilir.

“İnşaat Taahhüt İşletmeleri” ise başkalarına ait olacak bir yapıyı inşa etmeyi taahhüt ederek inşaat taahhüt eden işletmelere verilen isimdir.

Tanımdan da anlaşılacağı gibi inşaat taahhüt şirketleri, inşaat yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat inşaat faaliyetlerini üstlenmektedir. Bu ilişki, işveren ile inşaat taahhüt işi arasında yapılan bir sözleşme ile başlar.

İşveren ile müteahhitlik işi arasında bina yapımına ilişkin sözleşme yapılmadan önce, işverenin yapması gereken bazı işlemler vardır:

  • Projenin hazırlanması,
  • Keşif maliyetinin belirlenmesi,
  • Fiyatlandırma yönteminin belirlenmesi,
  • İhale yönteminin belirlenmesi,
  • Projenin ihalesi

İstekli projeye teklif verecektir. Teklifler işveren tarafından değerlendirilir ve en uygun teklifi veren inşaat idaresi ile sözleşme imzalanır ve inşaat başlar.

Projeler Hakkında Detaylı Bilgi İçin

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Projelerimiz

Projeler Hakkında Detaylı Bilgi İçin

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Adres:

Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi Yelken Plaza B Blok Kat:8 Kurtköy / İSTANBUL

Çalışma Saatleri

Pazartesi – Cumartesi
09:00 – 18:00

Sosyal Medya